Nesnáším klišé. Vyhýbám se jim jak čert kříži.

Co mi vadí na Romech

středa 28. listopad 2007 11:48

"Le, cha! (Ber si, jez!)". Přátelé doma s návštěvou.
pg

Pohled zevnitř jedné menšiny (chcete-li, šokující odhalení).

Roma a Sinti, jak si dovolujeme říkat Cikánům v romštině, jsou lidé, kterých znám v různých koutech světa mnoho. Je mi mezi nimi většinou dobře, ať už to jsou mí blízcí nebo náhodilí známí. Přesto bych v zájmu zbloudilé etnografie ráda představila dílčí seznam výtek. Nejedná se o všechny Romy a u některých bodů jde spíše o starší generace, ale jsou to věci, ve kterých se větší množství Romů vyznačuje oproti Slovanům.

1. Téměř všeobecné kouření.

2. Žena nabývá stěžejních společenských práv až po dvou dětech (důraz je kladen na „vlastní“) a ve starším věku. Do určité míry funguje segregace podle pohlaví.

3. Dvojí metr cudnosti, taktéž podle pohlaví.

4. Komplex méněcennosti a obavu z nečekaných návštěv mi způsobuje fakt, že nestíhám uklízet a pucovat svůj byt tak, jako většina normálních Romek. Je ten neposkvrněný pořádek opravdu tak životně důležitý, babi?

5. Závislost společenských aktivit na počasí. Co takhle deštníky, Romale?

6. Pověrčivost. Sama jsem svým prckům uvázala červené stužky. (No co koukáte? Snad si nenechám uhranout mimino!)

7. Přehnaná úcta k formálně výše vzdělaným lidem a očekávání, že jsou všemocní.

8. Přiblblé písňové texty vlastní slovenským Romům (samozřejmě nepočítám starší pomalé písničky ani mnoho autorských skladeb).

9. Nízká spojitost mezi vytyčeným cílem (vzdělané dítě) a postupem (nákup knih).

10. Vnucování díry do žaludku formou černé kávy, kterou se opravdu nesluší odmítnout.

11. Odmítání zdravé výživy. Pozor, čerstvá zelenina obsahuje jedy!

12. Když se Rom(ni) chová uctivě ke komukoliv z nejširší rodiny a s pohrdáním k Vietnamci nebo ke gayovi, je to obzvlášť smutná vizitka lidstva.

13. Nedostatek odvahy a vytrvalosti v klasické (ano, skutečně běžné) situaci: člověk neprávem nedostane práci (místo náhle „zmizí“ v první vteřině osobního setkání, žena má uvést, zda má děti apod.) a Úřad práce, pokud je o postupu vůbec informován, nápravu nezjedná. Nezaměstnaný, jenž po xtém zážitku propadá do zoufalství, může mít pravdu, že nemá cenu si stěžovat, ale takhle se nic nezmění. (Jedna známá ve smíšeném manželství vyřešila opakované ponížení tak, že se vzdala nároku na dávky a práci si pak hledala až v Anglii.)

14. Pochopitelná, leč tristní neochota integrovaných Romů se světlou pletí prozradit Slovanům svůj původ. Slované si pak neuvědomují, kolik úspěšných Romů (pardon, „Maďarů“ apod.) ve skutečnosti znají.

15. Přejímání zavádějících stereotypů od Slovanů (např. naše děti jsou hyperaktivní, hudbu máme v krvi).

16. Mizivá volební účast.

Je možné pokračovat s řadou negativních charakteristik, od pochybných politiků po pracovní nezodpovědnost, ale to už bychom se dostali k věcem, které Romy a Slovany a potažmo jiné národy spojují. Například já vidím líné lidi téměř všude, kam se v této republice podívám. Snažím se chápat dopad více viditelné drobné kriminality a jiných neřestí na to, jak většinoví spoluobčané chápou „podstatu“ Romů. Veškeré krádeže, podvody a jiné porušování morálních hodnot samozřejmě odsuzuji. Romy – tj. ty konkrétní Romy, kterých se to týká, v tomto neomlouvá rasimus o nic více, než bývalé režimy omlouvají/aly chování Slovanů. Ovšem to, co mi jako osobě s bohatými mezietnickými zkušenostmi „vadí“ na Romech, se stále dosti liší od toho, co je Cikánům/Romům jako celku běžně vytýkáno.


Tzv. romská problematika je pro mě ve skutečnosti problematikou chudých, dále pak problémem jednotlivců, s nimiž buď chci nebo nechci přicházet do styku. Pointa je v tom, že krást nebo zneužívat dávky může kdokoliv (kolik takových vysokoškoláků už bylo!) a pokud lze poukázat na specifickou kulturu některé romské skupiny, tak ta tkví v něčem úplně jiném, než jak ji vnímá okolí. Jako Romka musím říct, že coby lidé s lidskými nedostatky jsou všechny podskupiny v této zemi stejné – kromě určitých bodů, z nichž většinu jsem právě vypsala.

A ani v těchto bodech mi zdaleka nevadí jen Romové.

Petra Gelbart

Petra Gelbart

Petra Gelbart

Nabízím pohled z různých stran a z několika kultur - ohledně vzdělávání, dětí z ústavů, zdravotnictví, mezietnických vztahů, ekologie nebo echolálie.

Převážně rozesmátá doktorandka, hudebnice, milovnice jazyků a sladkostí, Romočechoameričanka, matka dvou černovlasých cherubínů, věrná zákaznice leteckých společností.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora